imageimage

Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP. HCM đấu giá Quyền mua cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK Tp.HCM, VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá Quyền mua cổ phần Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP. HCM của doanh nghiệp sau:

1. Tên tổ chức chuyển nhượng quyền mua: 
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP. HCM


2. Tên chứng khoán bán đấu giá: 
Quyền mua cổ phần Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM


3. Giá khởi điểm: 
110 đồng/ quyền mua


4. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h00 ngày 05/10/2010 đến 16h00 ngày 12/10/2010


5. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 15h00 ngày 18/10/2010


6. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 20/10/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM (download file)

Quyết định quy chế bán đấu giá quyền mua (download file)

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần (download file)

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền mua (download file)

image 13 image 0