imageimage

Ngân hàng TMCP Việt Á bán đấu giá Quyền mua cổ phần

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá Quyền mua cổ phần Ngân hàng TMCP Việt Á của doanh nghiệp sau:


1. Tên tổ chức chuyển nhượng quyền mua: 
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP.HCM


2. Giá khởi điểm: 
43 đồng/ quyền mua


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h ngày 22/10/2010 đến 16h00 ngày 04/11/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 15h00 ngày 10/11/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 12/11/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Bản cáo bạch Ngân hàng Việt Á (download file)

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần Ngân hàng Việt Á (download file)

Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần Ngân hàng Việt Á (download file)

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền mua (download file)

image 32 image 0