imageimage

Rồng Việt nhận ủy quyền Quản lý cổ đông CTCP Bê Tông 620 Long An

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo kể từ ngày 31/07/2013, Rồng Việt nhận ủy quyền Quản lý cổ đông của CTCP BÊ TÔNG 620 LONG AN, với các nội dung được ủy quyền sau đây:

 

  1. Xác nhận và ký xác nhận các chuyển nhượng giữa các cổ đông;
  2. Ký xác nhận về sở hữu cổ phần theo đề nghị của cổ đông; ký xác nhận phong tỏa, giải tỏa và quản lý cổ phần phong tỏa phục vụ cho việc cầm cố của cổ đông tại các ngân hàng ;
  3. Ký xác nhận tăng giảm số lượng cổ phần trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần ;
  4. Ký xác nhận quyền sở hữu cổ phần trên các Chứng chỉ cổ phiếu/ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của các cổ đông.

 

Trân trọng thông báo.

image 22 image 0