imageimage

Rồng Việt thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại Nhabexims

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên (SATRA) tại CTCP Xuất Nhập khẩu Nhà Bè (Nhabexims)

1.Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu Cổ phiếu CTCP Xuất Nhập khẩu Nhà Bè
- Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán 15.000 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.500.000.000 (Một tỷ năm trăm triệu) đồng.
6. Giá khởi điểm đấu giá: 220.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 04/07/2016 đến 16h00 ngày 29/07/2016
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu
- Tên tài khoản Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản 2110.1485.1224049
- Nơi mở tài khoản Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN.TPHCM – TP.HCM
11. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 14h30 ngày 01/08/2016, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
- Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00, ngày 01/08/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/08/2016 đến 16h00 ngày 10/08/2016
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/08/2016 đến 16h00 ngày 05/08/201

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

1. Thông báo bán đấu giá cổ phần
2. Nghị quyết HĐQT thông qua chỉ tiêu đấu giá
3. Bản CBTT đấu giá
4. BCTC kiểm toán năm 2015 của Nhabexims
5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
6. Quy chế bán đấu giá
7. Phiếu đề nghị đăng ký tham dự
8. Giấy ủy quyền
9. Phiếu đề nghị hủy đăng ký tham dự

image 212 image 0