imageimage

Rồng Việt thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần của SATRA tại Ngọc Lan Đình

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình.

1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 30.000 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng.
6. Giá khởi điểm đấu giá: 14.700 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 12/04/2016 đến 16h00 ngày 12/05/2016
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản: 2110.1485.1224049
- Nơi mở tài khoản:Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – CN.TPHCM – TP.HCM
11. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 14h30 ngày 16/05/2016, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
- Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00, ngày 16/05/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/05/2016 đến 16h00 ngày 25/05/2016
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 16/05/2016 đến 16h00 ngày 20/05/2016

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

1/ Thông báo bán đấu giá cổ phần
2/ Nghị quyết HĐQT thông qua việc giảm giá khởi điểm để bán đấu giá khi thoái vốn
3/ Bản CBTT
4/ BCTC kiểm toán 2014
5/ BCTC 06 tháng 2015
6/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
7/ Quy chế bán đấu giá
8/ Phiếu đề nghị đăng ký tham dự
9/ Giấy ủy quyền
10/ Phiếu đề nghị hủy tham dự

image 91 image 0