imageimage

Rồng Việt thông báo Kết quả bán đấu giá cổ phần của UBND Tỉnh Bình Thuận nắm giữ tại CTCP Cấp Thoát Nước Bình Thuận

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận nắm giữ tại CTCP Cấp Thoát Nước Bình Thuận được tổ chức vào ngày 28/07/2015.Nhấn vào đây để tải tập tin
image 32 image 0