imageimage

Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC nắm giữ tại CTCP Thương Mại Quốc Tế

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Thương Mại Quốc Tế tính đến 16h00 ngày 18 tháng 08 năm 2015 như sau:

  1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
  2. Địa chỉ: 50 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
  3. Điện thoại: (84-8) 3829 8189             - Fax: (84-8) 3822 2904
  4. Vốn điều lệ thực góp: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 400.000 (Bốn trăm nghìn) cổ phần.
  6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 10.800 (Mười nghìn tám trăm) đồng/cổ phần.
  8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 29/07/2015 đến 16h00 ngày 18/08/2015.
  9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư (Tổ chức: 0; Cá nhân: 02 nhà đầu tư).
  10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 800.000 cổ phần.

Trân trọng thông báo.

image 72 image 0