imageimage

Rồng Việt thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Cty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC nắm giữ tại CTCP Đầu tư Kim Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Đầu tư Kim Việt tính đến 16h00 ngày 08 tháng 12 năm 2014 như sau:

 

  1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM VIỆT
  2. Địa chỉ: 122 A-B-C Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM
  3. Điện thoại: (84-8) 3925 6064   - Fax: (84-8) 3925 6065
  4. Vốn điều lệ thực góp: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) cổ phần.
  6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
  8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 17/11/2014 đến 16h00 ngày 08/12/2014.
  9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư (Tổ chức: 0; Cá nhân: 02 nhà đầu tư).
  10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 150.000 cổ phần.

 

 

Tải file: Kết quả tham dự đấu giá.pdf

 

 

 

 

image 34 image 0