imageimage

TB kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua CP do Cty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Sài Gòn Kim Hoàn ACB - SJC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC nắm giữ tại CTCP Sài Gòn Kim Hoàn ACB - SJC tính đến 16h00 ngày 21 tháng 07 năm 2014 như sau:

  1. Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN KIM HOÀN ACB - SJC
  2. Địa chỉ: 444 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
  3. Điện thoại: (84-8) 3834 5179 - Fax: (84-8) 3839 9885   
  4. Vốn điều lệ thực góp: 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng.
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 450.000 (Bốn trăm năm mươi nghìn) cổ phần.
  6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  7. Giá khởi điểm: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
  8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 30/06/2014 đến 16h00 ngày 21/07/2014.
  9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 02 nhà đầu tư (Tổ chức: 01; Cá nhân: 01 nhà đầu tư).
  10. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:  900.000 cổ phần.

 

 

 

 

 

 

image 24 image 0