imageimage

TB tạm hoãn tổ chức đấu giá phần vốn của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh

Ngày 19/01/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có nhận được công văn số 162/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phần HDBank ra công chúng của BIDV. Ban tổ chức đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xin thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá phần vốn của Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.Hồ Chí Minh vào lúc 9h00 ngày 20/01/2011. Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

image 12 image 0