imageimage

TCT Xây dựng Thủy lợi 4 bán đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK TPHCM, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4

(Do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn nắm giữ )

 

 1. Số lượng cổ phần đấu giá: 1.803.046 cổ phần
 2. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
 3. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Bước khối lượng: 100 cổ phần
 5. Bước giá: 100 đồng
 6. Số lượng cổ phần tối thiểu các nhà đầu tư được phép mua là 100 cổ phần
 7. Số lượng cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép mua là 1.803.046 cổ phần
 8. Số lượng cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là 1.803.046 cổ phần
 9. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ 08h00 ngày 09/01/2014 đến 16h ngày 10/02/2014
 10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 14/02/2014 tại các Đại lý Đấu giá
 11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h ngày 18/02/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM
 12. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 19/02/2014 đến ngày 28/02/2014
 13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 19/02/2014 đến ngày 25/02/2014

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm.

TCT XAY DUNG THUY LOI 4

Bản cáo bạch

 

image 13 image 0