imageimage

Thay đổi thời gian đăng ký đấu giá cổ phần của Tập đoàn dệt may Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam

Thông báo thay đổi thời gian đăng ký đấu giá cổ phần của Tập đoàn dệt may Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam, cụ thể như sau:

1.   Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc trước thay đổi:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2019

2.   Thời gian đăng ký mua và nộp tiền cọc sau thay đổi:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/12/2019

3.   Thời gian nộp phiếu tham dự:

Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu từ 08h00 ngày 26/12/2019 đến 9h30 ngày 26/12/2019

4.   Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

  • Địa điểm tổ chức bán đấu giá:
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
  • Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
  • Thời gian tổ chức bán đấu giá:   10giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản cáo bạch, Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt nam tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam và các tài liệu liên quan trên website: https://vinatex.com.vn/; www.vdsc.com.vn; www.bongvietnam.com.vn.

Ban Tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Tài liệu liên quan:

  1. Thông báo thay đổi thời gian đăng ký.pdf
  2. Quyet dinh sua doi quy che.pdf
image 70 image 0