imageimage

Thông báo bán cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh Vốn Nhà Nước tại Công ty cổ phần in báo Lào Cai

Căn cứ Quyết định của SCIC ngày 12/03/2020 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Báo Lào Cai, Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần xin thông báo:

1.     Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO LÀO CAI

2.     Địa chỉ:

Số 045 đường Mường Than, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3.     Số điện thoại:

02143 840 070              Fax: 02143 842 168

4.     Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

In ấn. Chi tiết: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí và các sản phẩm in ấn khác,… Xuất khẩu vật tư, thiết bị ngành in, giấy, bao bì

5.     Vốn điều lệ:

4.684.410.000 (Bốn tỷ sáu trăm tám mươi bốn triệu bốn trăm mười nghìn) đồng

6.     Số lượng cổ phần đang lưu hành:

468.441 (Bốn trăm sáu mươi tám nghìn bốn trăm bốn mươi mốt) cổ phần

7.     Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

8.     Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh:

456.141 (Bốn trăm năm mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi mốt) cổ phần, tương đương 97,37% Vốn thực góp Công ty

9.     Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

10.   Giá khởi điểm chào bán:

11.500 đồng/cổ phần

11.   Điều kiện tham dự:

Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần In Báo Lào Cai

12.   Phương thức chào bán:

Chào bán cạnh tranh cả lô

13.   Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu:

Tối đa là 456.141 cổ phần, tối thiểu là 456.141 cổ phần

14.   Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 13/03/2020 đến ngày 31/03/2020

15.     Thời gian báo cáo mua đạt hoặc vượt tỷ lệ sở hữu phải chào mua công khai: chậm nhất ngày 27/3/2020

16.   Tỷ lệ đặt cọc:

10% giá trị số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

17.   Thời gian nộp phiếu tham dự:

Từ 9h00 đến 15h00 ngày 03/04/2020

18.   Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

Địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 15 giờ 30 phút ngày 03/04/2020

19.   Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức chào bán cạnh tranh.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In Báo Lào Cai và các tài liệu liên quan trên website: http://www.scic.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

image 141 image 0