imageimage

Thông báo bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/03/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về phương án bán cổ phần CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn và Quyết định số 258/QĐ-ĐTKDV ngày 25/06/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn, CTCP Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo như sau:

1.       Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN.

Địa chỉ:

Số 205 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Số điện thoại:

(028) 35 107 888                 Số fax: (028) 35 512 427

2.       Ngành nghề kinh doanh:

Thương mại tổng hợp và sản xuất điện.

3.       Vốn điều lệ công ty (VĐL):

190.214.990.000 đồng.

4.       Vốn của SCIC:

4.828.560.000 đồng (tương ứng 2,54% vốn điều lệ).

5.       Điều kiện tham dự đấu giá:

Nhà đầu tư trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn.

6.       Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT.

7.       Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá cả lô:

Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng cổ phần đấu giá:

482.856 cổ phần (chiếm 2,54% vốn điều lệ).

Giá khởi điểm để đấu giá:

16.700 đồng/cổ phần.

Phương thức chào bán:

Đấu giá cả lô.

Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 482.856 cổ phần.

Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 482.856 cổ phần.

Tỷ lệ đặt cọc:

10%.

Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.

8.       Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 29/06/2020 đến 16h00 ngày 13/07/2020 tại Chi nhánh phía Nam, SCIC, Số 16 Trương Định, Quận 3, Tp.HCM.

Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 15/07/2020.

9.       Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 15/07/2020 đến 16h00 ngày 21/07/2020 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế đấu giá, được công bố trên website của SGDCK Tp.HCM, SCIC, CTCP Chứng khoán Rồng Việt, CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn và các đại lý đấu giá).

10.    Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h00 ngày 22/07/2020 tại SGDCK Tp.HCM.

11.    Tổ chức đấu giá:

Thời gian:

Bắt đầu lúc 14h30 ngày 22/07/2020.

Địa điểm:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 23/07/2020 đến ngày 29/07/2020.

13.    Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 23/07/2020 đến ngày 29/07/2020.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.vdsc.com.vn; www.saigonmachinco.com và các đại lý đấu giá.

 Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá cổ phần SMA
 2. Bản CBTT bán đấu giá cổ phần SMA
 3. Nghị quyết 79/NQ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/03/2020 về phương án bán cổ phần SMA
 4. Quyết định số 258/QĐ-ĐTKDV ngày 25/06/2020 phê duyệt phương án bán cổ phần SMA
 5. Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần SMA
 6. Các mẫu biểu ban hành kèm Quy chế bán đấu giá
 7. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của SCIC tại SMA
 8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SMA
 9. Điều lệ công ty của SMA
 10. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của SMA
 11. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của SMA
 12. Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 của SMA
 13. Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ
image 197 image 0