imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐTV ngày 06/04/2020 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) về việc thoái vốn đầu tư của NXBGDVN tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận, Ban Tổ chức đấu giá cổ phần xin thông báo:

1.     Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NINH THUẬN

2.       Địa chỉ: Số 251A đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

3.     Số điện thoại:

068 3825 773             Fax: 068 3831 363

4.     Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; ...

5.     Vốn điều lệ:

2.779.500.000 đồng

6.     Số lượng cổ phần đang lưu hành:

274.550 (Hai trăm bảy mươi bốn nghìn, năm trăm năm mươi) cổ phần

7.     Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

8.     Số lượng cổ phần bán đấu giá:

5.000 (Năm nghìn) cổ phần, tương đương 1,8% Vốn điều lệ thực góp Công ty

9.     Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

10.   Giá khởi điểm chào bán:

35.100 đồng/cổ phần

11.   Điều kiện tham dự:

Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của NXBGDVN tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận

12.   Phương thức đấu giá:

Đấu giá công khai cả lô

13.   Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu:

Tối đa là 5.000 cổ phần, tối thiểu là 5.000 cổ phần

14.    Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 09/04/2020 đến ngày 24/04/2020

15.    Thời gian nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 09/04/2020 đến ngày 14/04/2020

16.   Tỷ lệ đặt cọc:

10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm lô cổ phần

17.    Thời gian nộp phiếu tham dự: Bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi bằng phương thức bảo đảm: chậm nhất 16h00 ngày 28/04/2020

18.    Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 29/04/2020

19.   Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc bán cổ phần.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần của NXBGDVN tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Ninh Thuận và các tài liệu liên quan trên website: http:// www.nxbgd.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban Tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Tải file:

01A - Đăng ký tham gia đấu giá (NĐT trong nước)
01B - Đăng ký tham gia đấu giá (NĐT nước ngoài)
02 - Thay đổi đơn đăng ký đấu giá
03A - Giấy ủy quyền NĐT trong nước
03B - Giấy ủy quyền NĐT nước ngoài
04 - Hủy đơn đăng ký đấu giá
05- Cấp lại phiếu tham dự đấu giá
06 - Phiếu tham dự đấu giá
07 - Bao cao tai chinh 2018
08 - Bao cao tai chinh 2019
09 - Dieu le Ninh Thuan
10 - Giay chung nhan so huu co phan
11 - Giay CNDKKD cua STBTH Ninh Thuan
12 - NQ 21 phe duyet Phuong an thoai von
13 - QD 99 ban hanh Quy che dau gia
14 - QD 232 ban hanh Quy che hd cua HDTDNL NDT
15 - QD 948 phe duyet phuong an tai co cau NXBGD

16 - Ban cong bo thong tin Ninh Thuan

image 68 image 0