imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của DOFICO tại CTCP Đồng Việt Thanh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Thựuc phẩm Đồng Nai (DOFICO) tại CTCP Đồng Việt Thành như sau:

1. Tổ chức thực hiện thoái vốn: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

 • Địa chỉ: Số 833A, Xa Lộ Hà Nội, KP.1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
 • Điện thoại: (0251) 3836 110         Fax: (0251) 3836 132

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG VIỆT THÀNH

 • Địa chỉ: Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: (0251) 3514 854         Fax: (0251) 3514 853

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Sơ chế tách cọng nguyên liệu thuốc lá; Bán buôn nguyên liệu thuốc lá; Đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá; Kinh doanh cho thuê kho bãi, lưu giữ hàng hóa.

4. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng, tương đương 10.000.000 cổ phần.

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.500.000 cổ phần, chiếm 25% vốn điều lệ.

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

7. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

 • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.      -   Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần.
 • Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng.               -   Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.500.000 cổ phần.

9. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08h00 ngày 02/11/2018 đến 16h00 ngày 13/11/2018 tại các Đại lý đấu giá (Thông tin liên hệ chi tiết của các Đại lý đấu giá theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành).
10. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 19/11/2018 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 21/11/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 28/11/2018 tại các Đại lý đấu giá.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 22/11/2018 đến ngày 28/11/2018 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá
 2. Quy chế bán đấu giá
 3. Mẫu đơn đăng ký
 4. Bản công bố thông tin
 5. Quyết định của UBND phê duyệt đề án tái cơ cấu DOFICO
 6. Văn bản số 10741/UBND-KT ngày 10/10/2018 của UBND về việc giao HĐTV phê duyệt phương án
 7. Văn bản số 364/TCTCNTP-HĐTV ngày 17/10/2018 của DOFICO thống nhất phương án thoái vốn
 8. Quyết định số 390/QĐ-HĐTV ngày 19/10/2018 của DOFICO phê duyệt phương án thoái vốn
 9. Giấy CN ĐKDN của DOFICO
 10. Giấy CN ĐKDN của Đồng Việt Thành
 11. Điều lệ của DOFICO
 12. Điều lệ của Đồng Việt Thành
 13. BCTC kiểm toán 2016
 14. BCTC kiểm toán 2017
 15. BCTC 9 tháng 2018
 16. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần
image 93 image 0