imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại ARTEXSAIGON

Rồng Việt thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) tại CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn (ARTEXSAIGON)

1. Tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 326.885 cổ phần.
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 3.268.850.000 (Ba tỷ hai trăm sáu mươi tám triệu tám trăm năm mươi nghìn) đồng
5. Thông tin đất đai: Hiện nay CTCP Xuất Nhập khẩu Hàng tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn đang quản lý và sử dụng 08 mặt bằng với tổng diện tích đất sử dụng là 19.909 m2. Chi tiết Nhà đầu tư có thể tham khảo tại Bản Công bố thông tin
6. Giá khởi điểm đấu giá: 70.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 20/01/2016 đến 16h00 ngày 23/02/2016
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký, nộp tiền cọc:
- Địa điểm công bố thông tin: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 25/02/2016,chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 25/02/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/02/2016 đến 16h00 ngày 04/03/2016
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 25/02/2016 đến 16h00 ngày 02/03/2016
Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế bán đấu giá tại website: http://www.vdsc.com.vnhttp://www.satra.com.vn.

Trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

0. Thong bao nhan du ho so thoai von ARTEX
1. Thong bao ban dau gia
2. 663 NQHDQT thong qua chi tieu ban dau gia von co phan
3. Bản CBTT
4. BCTC kiểm toán 2014
5. BCTC 06 tháng 2015
6. GCN So huu co phan ARTEX
7. Quy che dau gia
8. Mau don dang ky dau gia
9. Giay uy quyen
10. Huy tham du dau gia

image 80 image 0