imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CMID

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) tại CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM (CMID)

1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu Cổ phiếu CTCP Vật Liệu Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Tp. Hồ Chí Minh
- Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 2.707.500 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 27.075.000.000 (Hai mươi bảy tỷ không trăm bảy mươi lăm triệu) đồng.
6. Giá khởi điểm đấu giá: 20.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 25/01/2016 đến 16h00 ngày 26/02/2016
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu
- Tên tài khoản Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản 2110.14851.103685
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn
11. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 01/03/2016, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 01/03/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/03/2016 đến 16h00 ngày 10/03/2016
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/03/2016 đến 16h00 ngày 07/03/2016

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

0/ Công văn nhận đủ hồ sơ thoái vốn của UBCK
1/ Thông báo bán đấu giá cổ phần
2/ Nghị quyết HĐQT thông qua các chỉ tiêu bán đấu giá cổ phần
3/ Bản CBTT
4/ BCTC kiểm toán 2014
5/ BCTC 06 tháng 2015
6/ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
7/ Quy chế bán đấu giá.
8/ Phiếu đề nghị đăng ký tham dự
9/ Giấy ủy quyền
10/ Phiếu đề nghị hủy tham dự

image 109 image 0