imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SATRA tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

Rồng Việt thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) tại CTCP Nhà hàng Ngọc Lan Đình

Căn cứ Công văn số 539/UBCK-QLCB do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ký ngày 28/01/2016, Ban tổ chức đấu giá phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty cổ phần Ngọc Lan Đình xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:
1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 30.000 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng.
6. Giá khởi điểm đấu giá: 16.300 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 22/02/2016 đến 16h00 ngày 18/03/2016.
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản: 2110.14851.103685
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn.
11. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 22/03/2016, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá.
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 22/03/2016 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt.
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/03/2016 đến 16h00 ngày 31/03/2016.
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 22/03/2016 đến 16h00 ngày 28/03/2016.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

1. Thông báo nhận đầu đủ hồ sơ
2. Thông báo bán đấu giá
3. NQ HDQT thông qua chỉ tiêu bán vốn Nhà nước
4. Bản CBTT
5. BCTC kiểm toán 2014
6. BCTC 6 tháng năm 2015
7. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
8. Quy chế bán đấu giá
9. Mẫu đơn đăng ký đấu giá
10. Giấy ủy quyền
11. Hủy tham dự đấu giá

image 75 image 0