imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 494

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 494
2. Địa chỉ: Tk 14, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
3. Số điện thoại: (84-52) 3820 022 Fax: (84-52) 3825 642
4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Quản lý, khai thác sửa chữa các công trình đường bộ; Xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi; Đầu tư và kinh doanh các công trình giao thông, thủy lợi dân dụng;
5. Vốn điều lệ: 11.737.620.000 (Mười một tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm hai mươi nghìn) đồng
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 189.175 (Một trăm tám mươi chín ngàn, một trăm bảy mươi lăm) cổ phần, tương đương 16,12% Vốn điều lệ Công ty
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm chào bán: 18.200 (Mười tám ngàn hai trăm) đồng/cổ phần.
10. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ 494
11. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu: Tối đa là 189.175 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần
12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08 giờ ngày 11/01/2016 đến 15h30 giờ ngày 23/02/2016.
13. Thời gian nộp phiếu tham dự:
- Từ 08 giờ ngày 11/01/2016 đến trước 8h30 ngày 26/02/2016.
- Trường hợp gửi bằng thư đảm bảo: trước 15h30 ngày 25/02/2016.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Địa điểm tổ chức phiên bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
- Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4 Toà Nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
- Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 09 giờ ngày 26 tháng 02 năm 2016
15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 26/02/2016 đến ngày 07/03/2016.

Các tài liệu đính kèm:

1. Thông báo bán đấu giá
2. Bản CBTT bán đấu giá
3. Quy chế bán đấu giá
4. Mẫu biểu đăng ký
5. Giay CN DKKD
6. BCTC kiểm toán năm 2013
7. BCTC kiểm toán năm 2014
8. BCTC tại thời điểm 30/06/2015

image 47 image 0