imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-ĐTKDV ngày 06/07/2016 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa, Ban Tổ chức đấu giá cổ phần xin thông báo:

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ KHÁNH HÒA
2. Địa chỉ: Tổ 1 – Hòa Tây, Phường Vĩnh Hòa, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
3. Số điện thoại: (84-58) 3835 668 Fax: (84-58) 3834 468
4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; Vận tải hàng hóa đường bộ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
5. Vốn điều lệ: 10.100.000.000 (Mười tỷ một trăm triệu) đồng
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 334.400 (Ba trăm ba mươi bốn nghìn bốn trăm) cổ phần, tương đương 33,11% Vốn điều lệ Công ty.
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm chào bán: 41.000 (Bốn mươi mốt nghìn) đồng/cổ phần.
10. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa.
11. Số lượng đăng ký mua: Đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (334.400 cổ phần).
12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08 giờ ngày 20/07/2016 đến 15h30 giờ ngày 10/08/2016.
13. Thời gian nộp phiếu tham dự: Từ 08 giờ ngày 20/07/2016 đến trước 8h30 ngày 17/08/2016.
Trường hợp gửi bằng thư đảm bảo: trước 15h30 ngày 15/08/2016.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Địa điểm tổ chức phiên bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT, Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4 Tòa Nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM
- Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 09 giờ ngày 17 tháng 08 năm 2016
15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 17/08/2016 đến ngày 25/08/2016.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Khánh Hòa và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban tổ chức bán đấu giá trân trọng thông báo.

Tài liệu liên quan:

1. Thông báo bán đấu giá
2. Quy chế bán đấu giá cả lô
3. Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô
4. Bản CBTT
5. Giấy CN ĐKKD
6. BCTC kiểm toán năm 2014
7. BCTC kiểm toán năm 2015

image 242 image 0