imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt May Việt Nam sở hữu tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam

 • Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-TĐDMVN ngày 15/11/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại CTCP Bông Việt Nam;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK ngày 05/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam .

1.    Tên tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN BÔNG VIỆT NAM

2.    Địa chỉ:

69/1/3 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3.    Số điện thoại:

(028) 38992667 - 38992668

4.    Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bông xơ và sợi bông, Sản xuất, kinh doanh giống bông, cây trồng nông nghiệp …

5.    Vốn điều lệ đăng ký:

50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.

6.    Vốn điều lệ thực góp:

50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.

7.    Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

8.    Số lượng cổ phần bán đấu giá:

2.750.000 (hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần, tương đương 55% Vốn thực góp Công ty

9.    Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

10. Giá khởi điểm chào bán:

22.5000 đồng/cổ phần

11. Điều kiện tham dự:

Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt nam tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam.

12. Phương thức đấu giá:

Đấu giá thông thường

13. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu:

Tối đa là 2.750.000 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần

14. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/12/2019

15. Thời gian nộp phiếu tham dự:

Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu từ 14h00 ngày 25/12/2019 đến 9h30 ngày 26/12/2019

16.  Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Thời gian tổ chức bán đấu giá:   10giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2019

17. Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản cáo bạch, Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Dệt may Việt nam tại Công ty cổ phần Bông Việt Nam và các tài liệu liên quan trên website: https://vinatex.com.vn/; www.vdsc.com.vn; www.bongvietnam.com.vn.

Ban Tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thong bao dau gia cp.pdf
 2. Quyet dinh ban hanh quy che.pdf
 3. Quy che dau gia.pdf
 4. Cac phu luc quy che dau gia.pdf
 5. Ban cao bach.pdf
 6. Cac bao cao tai chinh F1.pdf
 7. Cac bao cao tai chinh F2.pdf
 8. Giay chung nhan chao ban.pdf
 9. Xac nhan so huu co phan.pdf
 10. Quyet dinh chuyen nhuong von.pdf
 11. Dieu le Bong Viet Nam.pdf
 12. Dieu le Vinatex.pdf
 13. DKKD Bong Viet Nam.pdf
 14. DKKD tap doan det may.pdf

image 186 image 0