imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 361/QĐ-HCVN ngày 04/11/2019 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị và phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội, Ban tổ chức bán đấu giá thông báo như sau: 

1.    Tên tổ chức chủ sở hữu:

Tập đoàn hóa chất Việt Nam (VINACHEM)

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3824 0551           Fax: (024) 3825 2995

2.    Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI (PHN)

 

 

Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3861 5365             Fax: (024) 3861 5365

 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất pin và ắc quy; Xuất nhập khẩu trực tiếp nguyên vật liệu, sản phẩm pin và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; Cho thuê nhà xưởng, nhà làm việc, kho bãi …

 

Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng, tương đương 7.253.911 cổ phần. VINACHEM nắm giữ 1.523.433 cổ phần, tương đương 21,0% vốn điều lệ

3.    Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

4.    Số lượng cổ phần bán đấu giá:

1.523.433 cổ phần, tương đương 21,0% vốn điều lệ

5.    Giá khởi điểm:

29.700 đồng/cổ phần

6.    Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông

7.    Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

8.    Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

-       Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/11/2019 đến 15h30 ngày 09/12/2019

-       Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá (chi tiết tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)

9.    Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

-       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 12/12/2019

-       Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá (chi tiết tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)

-       Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

-       Thời gian: 8h30 ngày 16/12/2019

-       Địa điểm:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 23/12/2019

11. Thời gian hoàn tiền đặt cọc:

Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 20/12/2019

12. Giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Pin Hà Nội hiện không quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

Theo các quy định hiện hành, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại thời điểm ngày 06/11/2019, tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại PHN là 30,003 % tương ứng với 2.176.433 cổ phần. Theo đó, số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội là 1.377.983 cổ phần.

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam khuyến cáo các nhà đầu tư nước ngoài nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật Việt Nam về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội khi tham gia đấu giá cổ phần.

13. Thông tin về cổ tức:

Theo Nghị quyết số 263/2019/NQ_HĐQT ngày 11/10/2019 của Hội đồng quản trị PHN về việc tạm ứng 15% cổ tức năm 2019, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức là 06/11/2019 và ngày chi trả dự kiến là 22/11/2019, trước thời điểm thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của VINACHEM tại PHN nên VINACHEM sẽ là đơn vị nhận cổ tức bằng tiền mặt do PHN chi trả.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành và website:

https://www.hnx.vn/; https://www.vdsc.com.vn; https://www.vinachem.com.vn; https://www.habaco.com.vn và tại các đại lý đấu giá theo danh sách tại Quy chế đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm: 

  1. Ban cong bo thong tin_PHN.pdf
  2. BCTC 6_2019.pdf
  3. BCTC 2017.pdf
  4. BCTC 2018.pdf
  5. GCNDKDN_PHN.pdf
  6. GCNDKDN_Vinachem.pdf
  7. QD16.pdf
  8. QD361.pdf
  9. Xac nhan CP_PHN.pdf

image 82 image 0