imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của TCT XD Công trình Giao thông 1 tại Cty TNHH B.O.T Cầu Rạch Miễu

Theo thông báo từ Sở GDCK HÀ NỘI, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH B.O.T CẦU RẠCH MIỄU

 

  1. Giá trị phần vốn góp bán đấu giá: 81.425.433.980 đồng
  2. Giá khởi điểm: 105.000.000.000 (một trăm linh năm tỷ) đồng
  3. Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá
  4. Mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm và phải là bội số của 1.000.000 đồng.
  5. Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ phần vốn góp
  6. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ 08h30 ngày 20/03/2014 đến 15h30 ngày 08/04/2014
  7. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày 15/04/2014 tại các Đại lý Đấu giá
  8. Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 17/04/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán HÀ NỘI
  9. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày từ 18/04/2014 đến ngày 25/04/2014
  10. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 21/04/2014 đến ngày 24/04/2014

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm.

Phiếu đăng ký tham dự đấu giá.doc

Quy chế đấu giá.doc

Nghị quyết HĐTV.PDF

Bản công bố thông tin.doc

 

 

 

 

image 42 image 0