imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-ĐTKDV ngày 15/03/2018 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại, Ban Tổ chức đấu giá cổ phần xin thông báo:
1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
2. Địa chỉ: Số 25, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
3. Số điện thoại: (84-24) 3834 4677 Fax: (84-24) 3834 3165
4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kinh doanh khách sạn; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Bán lẻ hàng lưu niệm; Dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê ...
5. Vốn điều lệ theo Quyết định số 1448/QĐ-BCT ngày 12/02/2015 của Bộ Công Thương: 18.007.640.000(Mười tám tỷ, bảy triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn) đồng
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 810.864(Tám trăm mười ngàn, tám trăm sáu mươi bốn) cổ phần, tương đương 45,03% Vốn điều lệ Công ty
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm chào bán: 80.000(Tám mươi ngàn) đồng/cổ phần.
10. Điều kiện tham dự: Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Du lịch và Xúc tiến thương mại
11. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu Tối đa là 810.864 cổ phần, tối thiểu là 810.864 cổ phần
12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08 giờ ngày 30/03/2018 đến 16h00 giờ ngày 27/04/2018.
13. Thời gian nộp phiếu tham dự: Từ 08 giờ ngày 30/03/2018 đến trước 15h00 ngày 04/05/2018.
Trường hợp gửi bằng thư đảm bảo: trước 15h30 ngày 03/05/2018.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Địa điểm tổ chức phiên bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà EuroWindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội
- Thời gian tổ chức phiên bán đấu giá: 15 giờ 30 ngày 04 tháng 05 năm 2018
15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 09/05/2018 đến ngày 17/05/2018.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch và Xúc tiến thương mại và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.vdsc.com.vn; http://tradehotel.com.vn/.
Ban tổ chức bán đấu giá trân trọng,

Tài liệu đính kèm:

01_Quy che dau gia tron lo_DL va XTTM
02_Quy che chao ban canh tranh_DL va XTTM
03_Ban CBTT

image 633 image 0