imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Bách hóa Điện máy Sài Gòn

Rồng Việt thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Bách hóa Điện máy Sài Gòn

1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Bách hóa Điện máy Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán    1.350.000 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 13.500.000.000 (Mười ba tỷ năm trăm triệu) đồng.
6. Giá khởi điểm đấu giá: 30.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 07/09/2015 đến 16h00 ngày 25/09/2015
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản: 2110.14851.103685
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn
11. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 29/09/2015, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 29/09/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/09/2015 đến 16h00 ngày 08/10/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 29/09/2015 đến 16h00 ngày 05/10/2015

 Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại website: http://www.vdsc.com.vn http://www.satra.com.vn.

Tài liệu liên quan bao gồm:

 1. SEACO - Cong van thong bao day du ho so cua UBCK
 2. SEACO - ban cong bo thong tin
 3. SEACO - Mau don dang ky dau gia
 4. SEACO - Nghi quyet HDTV
 5. SEACO - Giay uy quyen
 6. SEACO - So chung nhan so huu co phan
 7. SEACO - Huy tham du dau gia
 8. SEACO - Thong bao ban dau gia co phan
 9. SEACO - Quy che ban dau gia
 10. SEACO - Bao cao tai chinh kiem toan nam 2014
 11. SEACO - bao co tai chinh 30.06.2015
image 271 image 0