imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn

 

  1. Tên tổ chức chào bán:

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV

  1. Địa chỉ:

275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

  1. Số điện thoại:

(84-8) 38 368 735

  1. Cổ phiếu chào bán:

 

-          Tên cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn

-          Loại cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

-          Số lượng đăng ký chào bán

588.816 cổ phần.

  1. Mục đích chào bán:

Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Mỹ phẩm Sài Gòn đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV quản lý để nâng cao tính tự chủ cho Công ty.

  1. Giá khởi điểm đấu giá:

35.800 đồng/cổ phiếu

  1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá

  1. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ 08h00 ngày 30/07/2015 đến 16h00 ngày 18/08/2015

  1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)

-          Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá

-          Địa điểm nhận tiền đặt cọc:

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt

-          Địa điểm công bố thông tin:

Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn

Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn

  1. Tổ chức đấu giá:

-          Thời gian nộp phiếu tham dự:

Trước 9h30 ngày 20/08/2015, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá

-          Thời gian tổ chức đấu giá:

10h00, ngày 20/08/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

-          Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 20/08/2015 đến 16h00 ngày 29/08/2015

-          Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 20/08/2015 đến 16h00 ngày 26/08/2015

 Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại website: http://www.vdsc.com.vn và http://www.satra.com.vn

Trân trọng thông báo!

Tải file đính kèm:

image 181 image 0