imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty Điện nước An Giang 

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ĐIỆN NƯỚC AN GIANG

2. Giá khởi điểm: 10.000/ cổ phiếu

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h ngày 10/09/2010 đến 16h00 ngày 24/09/2010

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:  trước 15h00 ngày 30/09/2010

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 04/10/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp xin vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu  (download file)

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần  (download file)

Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

Bản Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu  (download file)

image 24 image 0