imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nông, Lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi, Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu xin thông báo:

 

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG, LÂM NGHIỆP 24/3 QUẢNG NGÃI

2. Địa chỉ:

Thôn Phước Thượng, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

3. Số điện thoại:

(0255) 3987 129                             Fax: (0255) 3987 128

4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Trồng cây cây mía, trồng lúa, trồng cây lấy củ, chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm, khai thác gỗ, trồng trừng và chăm sóc rừng; dịch vụ lâm nghiệp…

5. Vốn điều lệ theo phương án:

10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng

Trong đó:

STT

Cổ đông

Số cổ phần

Giá trị theo mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Nhà nước nắm giữ

0

0

0%

2

CBCNV, người lao động

61.400

614.000.000

6,14%

3

Tổ chức Công đoàn

20.000

200.000.000

2,00%

4

Cổ phần bán đấu giá công khai

918.600

9.186.000.000

91,86%

 Tổng cộng

1.000.000

10.000.000.000

100%

6. Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

7. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

918.600 (Chín trăm mười tám nghìn sáu trăm) cổ phần, tương đương 91,86% Vốn điều lệ.

8. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

9. Giá khởi điểm chào bán:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

10. Điều kiện tham dự:

Theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi do Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt ban hành.

11. SLCP đăng ký mua tối đa, tối thiểu

Đối với Nhà đầu tư trong nước: Tối đa là 918.600 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần.

Đối với Nhà đầu tư nước ngoài: Tối đa là 490.000 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần.

12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ ngày 14/07/2017 đến 16 giờ 00 ngày 10/08/2017.

13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Quy định chi tiết tại Quy chế bán đấu giá.

14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

       - Địa điểm tổ chức bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

          Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5 Toà Nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q. 1, TP.HCM

        - Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 08 năm 2017.

15. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 18/08/2017 đến 16 giờ 00 ngày 28/08/2017

16. Thời hạn hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 18/08/2017 đến ngày 24/08/2017.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan trên website: www.vdsc.com.vn.

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

 1. Bản công bố thông tin bán đấu giá
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá
 4. Quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nông, lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi
 5. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa
 6. Quyết định thành lập Tổ giúp việc
 7. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp
 8. Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa
 9. Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp
 10. Phương án cổ phần hóa
 11. Quy chế bán đấu giá cổ phần
 12. BCTC kiểm toán năm 2014
 13. BCTC kiểm toán năm 2015
 14. BCTC kiểm toán năm 2016
 15. Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần
image 286 image 0