imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và đầu tư xây dựng Đắk Lắk

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK.
Địa chỉ: 339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Số điện thoại: (0262) 3852 619 - Website: www.dakwaco.com.vn

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Mã ngành: 3600).
3. Vốn điều lệ: 315.200.000.000 đồng, tương đương 31.520.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
Trong đó:
 Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 11.347.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.774.600 cổ phần, chiếm 5,63% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn: 50.000 cổ phần, chiếm 0,16% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 18.348.200 cổ phần, chiếm 58,21% vốn điều lệ.
4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 18.348.200 cổ phần, chiếm 58,21% vốn điều lệ.
5. Tên tổ chức tư vấn cổ phần hóa: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM.
6. Tên tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: Số 16, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.
8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông. - Giá khởi điểm: 14.300 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 18.348.200 cổ phần.
9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, CBTT, nộp tiền đặt cọc: Tại các Đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.
10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 07/01/2019 đến 16h00 ngày 23/01/2019 tại các Đại lý đấu giá.
11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 29/01/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
12. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 31/01/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
13. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019 tại các Đại lý đấu giá.
14. Thời hạn hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 14/02/2019 tại các Đại lý đấu giá.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá
 2. Thông báo bán đấu giá (tiếng Anh)
 3. Bản công bố thông tin bán đấu giá
 4. Bản công bố thông tin bán đấu giá (tiếng Anh)
 5. Quy chế bán đấu giá
 6. Mẫu đơn đăng ký
 7. Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 17/05/2016 v/v cổ phần hóa
 8. Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 v/v điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
 9. Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 v/v điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp
 10. Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 29/06/2018 v/v phê duyệt giá trị doanh nhiệp
 11. Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 17/08/2018 v/v phê duyệt phương án sử dụng đất
 12. Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 v/v phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa
 13. Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 28/09/2018 v/v phê duyệt phương án sử dụng lao động
 14. Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa
 15. Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa (tiếng Anh)
 16. Phương án cổ phần hóa
 17. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 18. Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần
 19. BCTC kiểm toán năm 2015
 20. BCTC kiểm toán năm 2016
 21. BCTC kiểm toán năm 2017
 22. BCTC 9 tháng năm 2018
image 161 image 0