imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

VDSC thông báo chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

2. Giá khởi điểm: 10.700/ cổ phiếu

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h30 ngày 06/09/2010 đến 16h00 ngày 16/09/2010

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:  trước 15h00 ngày 22/09/2010

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 24/09/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp xin vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu  (download file)

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (download file)

Quy chế bán đấu giá cổ phần  (download file)

Bản Công bố thông tin đấu giá bán cổ phần lần đầu  (download file)

image 20 image 0