imageimage

Thông báo Bán đấu giá cổ phần theo lô Công ty TNHH Xổ số kiến thiết & dịch vụ tổng hợp Bình Phước tại CTCP Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước tại CTCP Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Bình Phước như sau:

Tổ chức thực hiện thoái vốn: CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÌNH PHƯỚC

 • Địa chỉ: 725 Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, P.Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: (0271) 3870 296 Fax: (0271) 3870 318

2. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BÌNH PHƯỚC

 • Địa chỉ: Ấp Hòa Vĩnh, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: (0271) 3669 000 Fax: (0271) 3669 000

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Kinh doanh BOT và các công trình giao thông; Xây dựng pano hộp đèn và khai thác quảng cáo thương mại.
4. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng, tương đương 150.000 cổ phần (mệnh giá 1.000.000 đồng/cổ phần).

 • Trong đó, cổ phần do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước nắm giữ: 12.500 cổ phần, chiếm 8,33% vốn điều lệ.

5. Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô cổ phần với số cổ phần chào bán là 12.500 cổ phần/lô, chiếm 8,33% vốn điều lệ.
6. Giá khởi điểm lô cổ phần: 43.681.822.000 đồng/lô cổ phần.
7. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước tại CTCP Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Bình Phước do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành.
8. Tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

9. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
10. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký năng lực cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư: Từ ngày 02/11/2018 đến 16h00 ngày 10/11/2018 tại Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước - 725 Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, P.Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, T.Bình Phước.
11. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 26/11/2018.
12. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc: Từ ngày 27/11/2018 đến 16h00 ngày 03/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM - Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM (Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần).
13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 09h00 ngày 07/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: 09h30 ngày 07/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/12/2018 đến ngày 14/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
16. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 12/12/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá theo lô
 2. Quy chế bán đấu giá theo lô
 3. Mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá
 4. Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn;
 5. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư
 6. Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư;
 7. Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 13/04/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước giai đoạn 2018 – 2020;
 8. Tờ trình số 179/TTr-XSBP ngày 06/09/2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước xin phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn tại CTCP Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Bình Phước;
 9. Văn bản số 2507/STC-TCDN ngày 17/09/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước cho ý kiến về phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước tại CTCP Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Bình Phước;
 10. Văn bản số 2702/UBND-TH ngày 19/09/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thống nhất phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước tại CTCP Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Bình Phước;
 11. Giấy chứng nhận ĐKDN của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước;
 12. Giấy chứng nhận ĐKDN của CTCP Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Bình Phước;
 13. Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước;
 14. Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Bình Phước;
 15. BCTC kiểm toán năm 2016;
 16. BCTC kiểm toán năm 2017;
 17. BCTC quý 1 năm 2018;
 18. BCTC quý 2 năm 2018;
 19. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.
image 150 image 0