imageimage

Thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần của SATRA tại Sa Tra E Xim

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo bán đấu giá lần 2 cổ phần CTCP Địa Ốc Sa Tra E Xim do SATRA nắm giữ như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SA TRA E XIM
2. Địa chỉ: 163 Phan Đăng Lưu, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 444 605                                 
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa Ốc Sa Tra E Xim                                                                             
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 4.060.000 cổ phần.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 40.600.000.000 (Bốn mươi tỷ sáu trăm triệu) đồng.
6. Giá khởi điểm đấu giá: 9.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa:Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
8. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 16/10/2015 đến 16h00 ngày 12/11/2015
9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản: 2110.14851.103685
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn
11. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 16/11/2015, chi tiết xem tại Quy chế bán đấu giá
- Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 16/11/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/11/2015 đến 16h00 ngày 25/11/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 16/11/2015 đến 16h00 ngày 20/11/2015

Tài liệu liên quan:

1. Chấp thuận của UBCKNN
2. Nghị quyết HĐTV thông qua bán đấu giá lần 2
3. Bản CBTT bán đấu giá lần 2
4. Thông báo bán đấu giá
5. SATRA EXIM _ Quy chế bán đấu giá
6. BCTC kiểm toán năm 2014
7. CN sở hữu cổ phần
8. SATRA EXIM _ Mẫu đơn đăng ký đấu giá
9. SATRA EXIM _ Giấy ủy quyền
10. SATRA EXIM _ Hủy tham dự đấu giá

image 116 image 0