imageimage

Thông báo bán đấu giá lần 2 phần vốn của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Địa Ốc Việt

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 3150/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 12/06/2015, Ban tổ chức đấu giá cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước do Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC nắm giữ tại Công ty cổ phần Thương Mại Địa Ốc Việt xin thông báo về việc bán cổ phần lần 2 như sau:

1.Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN – SJC (SJC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: 418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM
3. Số điện thoại: (84.8) 3929 3388                          -  Fax: (84.8) 3929 3377
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương Mại Địa Ốc Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng
6. Mục đích chào bán: Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của SJC tại CTCP Thương Mại Địa Ốc Việt đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do SJC quản lý để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh hiện tại.
7. Giá khởi điểm đấu giá: 10.500 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
9. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 14/09/2015 đến 16h ngày 05/10/2015 (Chi tiết tại Quy chế đấu giá)
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố Bản công bố thông tin: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:    Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC
- Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin: Website Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC: http://www.sjc.com.vn; Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
11. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
- Số tài khoản: 20001 48510 48922
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
12. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 8h30 ngày 06/10/2015
- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 06/10/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/10/2015 đến 16h00 ngày 15/10/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 06/10/2015 đến 16h00 ngày 12/10/2015

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

  1. Cong van thong bao nhan day du HS
  2. NQ Hoi dong thanh vien
  3. Thong bao ban dau gia
  4. Quy che ban dau gia
  5. SJC-ban cong bo thong tin
  6. Bao cao TCKT nam 2014
  7. So CN so huu
  8. Mau don dang ky dau gia
  9. SJC-Huy gtham du dau gia
  10. SJC-Giay uy quyen
image 64 image 0