imageimage

Thông báo Bán đấu giá lần 3 phần vốn SJC tại CTCP Thương mại Địa Ốc Việt

1. Tên tổ chức chào bán: CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN – SJC (SJC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: 418 – 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, TP.HCM
3. Số điện thoại: (84.8) 3929 3388                          -  Fax: (84.8) 3929 3377
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại Địa ốc Việt
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 500.000 (Năm trăm nghìn) cổ phần
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng
6. Mục đích chào bán: Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của SJC tại CTCP Thương mại Địa ốc Việt đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do SJC quản lý để tập trung nguồn vốn đầu tư vào các dự án trọng điểm khác theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh hiện tại.
7. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.500 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần
9. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 19/10/2015 đến 16h ngày 09/11/2015 (Chi tiết tại Quy chế đấu giá)
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố Bản công bố thông tin: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC
- Địa điểm công bố thông tin Bản công bố thông tin: Website Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC: http://www.sjc.com.vn và Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
11. Ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC
- Số tài khoản: 20001 48510 48922
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM
12. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 8h30 ngày 10/11/2015
- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00, ngày 10/11/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 10/11/2015 đến 16h00 ngày 19/11/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 10/11/2015 đến 16h00 ngày 16/11/2015

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

  1. CV thong bao nhan day du ho so.pdf
  2. NQ Hoi dong thanh vien.pdf
  3. Thong bao ban dau gia lan 3
  4. Quy che ban dau gia.pdf
  5. So CN so huu.pdf
  6. 6.SJC_Mau dondangkydaugia.doc
  7. SJC_Huy tham du dau gia.doc
  8. SJC_Giay uy quyen.doc
  9. BCTCKT nam 2014
image 312 image 0