imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tại CTCP Bảo hiểm Hùng Vương

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tổ chức bán đấu giá 900.000 cổ phần CTCP Bảo Hiểm Hùng Vương

Giá khởi điểm: 10.700 đ/cổ phiếu
Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 03/07/2015 đến 16h00 ngày 24/07/2015
Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 8h30 ngày 27/07/2015
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00, ngày 27/07/2015 tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem chi tiết tại: 

1. Thong bao nhan day du Ho so

2. Nghi quyet HDTV

3. SJC_BCBTT ban BHHV

4. SJC_Quy che ban dau gia

5. SJC_Thong bao ban von NN

6. SJC_Mau dondangkydaugia

7. SJC_Huy tham du dau gia

 

image 82 image 0