imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tại CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tổ chức bán đấu giá 360.000 cổ phần CTCP Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long.

 

- Giá khởi điểm: 10.300 đ/cổ phiếu

- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 5/01/2015 đến 16h00 ngày 26/01/2015

- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 8h30 ngày 27/01/2015

- Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00, ngày 27/01/2015 tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem chi tiết tại:

1.Giay CN chao ban.pdf

2. NQ Hoi dong thanh vien.pdf

3.Ban cao bach chao ban.pdf

4.Quy che ban dau gia.pdf

5. Thong bao ban dau gia.pdf

6.SJC_Mau dondangkydaugia.doc

7.SJC_Huy tham du dau gia.doc

8.SJC_Giay uy quyen.doc

image 94 image 0