imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC tại CTCP Thương Mại Quốc Tế

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tổ chức bán đấu giá 400.000 cổ phần CTCP Thương Mại Quốc Tế
Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phiếu

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 29/07/2015 đến 16h00 ngày 18/08/2015
Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 8h30 ngày 19/08/2015, chi tiết xem tại Quy ché bán đấu giá
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00, ngày 19/08/2015 tại Trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem chi tiết tại:

1.Thong bao - nhan day du ho so

2.Nghi quyet - HDTV

3 SJC_BCBTT ban ITC pdf

4.BCTC kiem toan nam 2014

5.So CN so huu CP

6.SJC_Ban hanh Quy che dau gia

7.SJC_Thong_bao_ban_dau_gia_phan_von

8.SJC_Mau dondangkydaugia

9.SJC_Giay uy quyen

10.SJC_Huy tham du dau gia

Trân trọng.

image 63 image 0