imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Cty SJC tại CTCP TM và Du Lịch Sài Gòn

Công ty TNHH Một thành viên Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn - SJC tổ chức bán đấu giá 272.000 cổ phần vốn góp tại công ty Cổ Phần Thương Mại và Du Lịch Sài Gòn (SPCO)
Giá khởi điểm:
10.000 đ/cp
Thời gian nộp phiếu tham dự: trước
8h30 ngày 31/07/2013
Thời gian kiểm phiếu và thông báo kết quả: 9h00 ngày 31/07/2013

 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem chi tiết tại: 

1.SJC_Thong bao ban dau gia.pdf

2.SJC_BB va NQ HĐTV thong qua ban dau gia.pdf

3. Quy che ban dau gia.pdf

4.SJC_CBTT ban dau gia.pdf

5. SJC_Mau dondangkydaugia.doc

6.SJC_Huy tham gia dau gia.doc

image 42 image 0