imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận

Căn cứ Công văn số 7971/UBCK-QLCB do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ký ngày 23/11/2017 và Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước đầu tư tại CTCP Cấp thoát nước Bình Thuận, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1. Tổ chức chào bán:

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

2. Địa chỉ:

 Số 04 Hải Thượng Lãn Ông, P Bình Hưng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

3. Số điện thoại:

 0252. 38 21 219 

4. Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu

 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận 

 • Địa chỉ

 Số 137 Lê Hồng Phong, Khu phố 2, Phường Phú trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh  Bình Thuận

 • Điện thoại:

 0252. 3828 770      Fax: 0252. 3822 457

 • Ngành nghề Kinh doanh

 Thoát nước và xử lý nước thải; Khai thác, xử lý cung cấp nước; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn vật tư chuyên ngành cấp thoát nước; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;...

 • Vốn điều lệ

 79.729.270.000 đồng

 • Loại cổ phiếu

 Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá

 10.000 đồng/cổ phần

 • Số lượng cổ phần đăng ký chào bán

 1.399.255 cổ phần (chiếm 17,55% vốn điều lệ)

5. Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá):

 13.992.550.000 đồng

6. Giá khởi điểm đấu giá:

 18.860 đồng/cổ phiếu

7. Điều kiện tham dự đấu giá:

 Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Cấp nước Bình Thuận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận sở hữu do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

8. Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền cọc:

 Từ 8h00 ngày 01/12/2017 đến trước 16h00 ngày 19/12/2017

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin:

 •  Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt:
  + Hội sở: Tầng 1-2-3-4 toà nhà 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP.HCM
  + Website: http://www.vdsc.com.vn
 • Và các Đại lý đấu giá khác theo quy định của trong Quy chế bán đấu giá do HOSE ban hành.

10. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)

 • Thời gian nộp phiếu tham dự

 Trước 15h00 ngày 25/12/2017 tại các Đại lý đấu giá

 • Thời gian tổ chức đấu giá
 14h00, ngày 27/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE)
 • Địa điểm tổ chức đấu giá

 Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

 • Thời gian nộp tiền mua cổ phần
 Từ ngày 28/12/2017 đến ngày 06/01/2018
 • Thời gian hoàn trả tiền cọc
 Từ ngày 28/12/2017 đến ngày 04/01/2018

Trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

 1. Bản công bố thông tin
 2. Thông báo đăng ký mua cổ phần khối lượng lớn qua đấu giá
 3. Quyết định của UBND phê duyệt PA thoái vốn
 4. Quy chế bán đấu giá
 5. Báo cáo thoái vốn
 6. Thông báo bán đấu giá
 7. Giấy CN ĐKDN
 8. Điều lệ
 9. Công văn của UBND v/v triển khai thoái vốn
 10. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
 11. Mẫu đơn
 12. Công văn chấp thuận của UBCKNN
 13. BCTC kiểm toán năm 2016
 14. BCTC kiểm toán bán niên năm 2017
image 175 image 0