imageimage

Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại ROMASCO

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại CTCP Quản lý và Xây dựng Đường Bộ Khánh Hòa (ROMASCO).

Tải file: Thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại ROMASCO

image 33 image 0