imageimage

Thông báo chào bán cạnh tranh Cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐTV ngày 05/01/2020 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) về việc thoái vốn đầu tư của NXBGDVN tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần xin thông báo:

1.     Tên tổ chức chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 024.38220801         Fax: 024.39422010

2.     Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

Địa chỉ: Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 061. 3836 201

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

+ Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác gỗ rừng trồng; Bán buôn các loại giấy, cellulose, các sản phẩm từ giấy, nguyên liệu giấy, dăm mảnh, bột giấy, hóa chất;

+ Kinh doanh bất động sản. - Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng khu dân cư. - Cho thuê văn phòng. - Kinh doanh bến bãi, kho bãi;...

3.     Vốn điều lệ thực góp:

890.915.030.000 đồng

4.     Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

5.       Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh:

7.216.576 cổ phần, tương đương 8,1% Vốn điều lệ thực góp Công ty

6.     Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

7.     Giá khởi điểm chào bán:

11.500 đồng/cổ phần

8.     Điều kiện tham dự:

Nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

9.     Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian: Từ 8h00 ngày 07/04/2020 đến 15h30 ngày 22/04/2020

Địa điểm: Tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (chi tiết tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)

10.   Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 27/04/2020

Địa điểm: Tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (chi tiết tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)

11.    Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

Thời gian: 8h30 ngày 29/04/2020

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

12.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 29/04/2020 đến 16h00 ngày 05/05/2020

13.   Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày 08/05/2020

14.   Giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản. Theo quy định, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với lĩnh vực kinh doanh này là 49%/vốn điều lệ. Hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu 0,03% vốn điều lệ, tương đương 28.300 cổ phần. Như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa số cổ phần bán chào bán cạnh tranh.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán chào bán cạnh tranh cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành và website:https://www.hnx.vn/; https://www.vdsc.com.vn; http://www.nxbgd.vn; http://www.tanmaipaper.com/

Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo.

Tải file:

01 - Ban cong bo thong tin chao ban canh tranh CTCP Tap doan Tan Mai
02 - BCTC HN kiem toan 2017 CTCP Tap doan Tan Mai
03 - BCTC HN kiem toan 2018 CTCP Tap doan Tan Mai
04 - BCTC rieng kiem toan 2017 CTCP Tap doan Tan Mai
05 - BCTC rieng kiem toan 2018 CTCP Tap doan Tan Mai
06 - Dang ky kinh doanh CTCP Tap doan Tan Mai
07 - Dang ky kinh doanh NXBGDVN
08 - Giay chung nhan so huu co phan
09 - NQ 06 phe duyet chao ban canh tranh
10 - NQ 99 cua NXBGDVN thoai von tai CTCP Tap doan Tan Mai
11 - QD 948 phe duyet phuong an tai co cau NXBGD
12 - Thong bao chao ban canh tranh cp Tap doan Tan Mai

13 - Dieu le CTCP Tap doan Tan Mai
14 - Quy chế chào bán cạnh tranh_CTCP Tập đoàn Tân Mai

image 92 image 0