imageimage

Thông báo Chào bán cạnh tranh cổ phần của SATRA tại Công ty cổ phần Bao bì Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 512/NQHĐTV 225.15 – TCT ngày 23/09/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn- TNHH MTV (SATRA)  thông qua việc chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Bao Bì Sài Gòn do SATRA nắm giữ, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Bao Bì Sài Gòn xin thông báo về việc chào bán cổ phần như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao Bì Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 4.416.900 cổ phần.
5. Thông tin đất đai: Hiện tại, CTCP Bao Bì Sài Gòn đang quản lý và sử dụng 01 mặt bằng với tổng diện tích đất sử dụng là 14.486 m2. Chi tiết Nhà đầu tư có thể tham khảo Bản công bố thông tin.
6. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 44.169.000.000 (Bốn mươi bốn tỷ một trăm sáu mươi chín triệu) đồng.
7. Giá khởi điểm chào bán: 15.390 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh
9. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 26/10/2015 đến 16h00 ngày 20/11/2015
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế chào bán cạnh tranh)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
11. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản:    Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản: 2110.14851.103685
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn
12. Tổ chức chào bán:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 9h30 ngày 24/11/2015, chi tiết xem tại Quy chế chào bán cạnh tranh
- Thời gian tổ chức chào bán: 10h00, ngày 24/11/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/11/2015 đến 16h00 ngày 03/12/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 24/11/2015 đến 16h00 ngày 30/11/2015
Ban tổ chức chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

1. Nghi quyet HDTV.pdf
2.Ban cong bo thong tin.pdf
3.Quy che chao ban canh tranh.pdf
4.BCTC kiem toan 2014.pdf
5.GCN so huu co phan.pdf
6.SAPACO_Don dang ky tham gia chao ban canh tranh.docx
7. Giay uy quyen.docx
8.Don de nghi thay doi noi dung.docx
9.Don de nghi huy tham gia chao ban canh tranh.docx

image 84 image 0