imageimage

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SATRA tại CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài gòn

Căn cứ Nghị quyết số 513/NQHĐTV 226.15 – TCT ngày 23/09/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn- TNHH MTV (SATRA)  thông qua việc chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Thực phẩm Công Nghệ Sài Gòn do SATRA nắm giữ, Ban tổ chức chào bán cạnh tranh phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Thực phẩm Công Nghệ Sài Gòn xin thông báo về việc chào bán cổ phần như sau:

Tên tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
3. Số điện thoại: (84-8) 38 368 735
4. Cổ phiếu chào bán:    
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thực phẩm Công Nghệ Sài Gòn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán    300.000 cổ phần.
5. Thông tin đất đai: Hiện tại, CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đang quản lý và sử dụng 09 mặt bằng với tổng diện tích đất sử dụng là 18.959,4m2. Chi tiết Nhà đầu tư có thể tham khảo Bản công bố thông tin.
6.  Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 3.000.000.000 (Ba tỷ) đồng.
7. Giá khởi điểm chào bán: 16.200 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh
9. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền cọc:  Từ 08h00 ngày 26/10/2015 đến 16h00 ngày 20/11/2015
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế chào bán cạnh tranh)
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu: Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh
- Địa điểm nhận tiền đặt cọc:    Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Địa điểm công bố thông tin:    Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
11. Ngân hàng nhận tiền mua cổ phiếu    
- Tên tài khoản: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt
- Số tài khoản: 2110.14851.103685
- Nơi mở tài khoản    Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Tao Đàn
12. Tổ chức chào bán:
- Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 13h30 ngày 24/11/2015, chi tiết xem tại Quy chế chào bán cạnh tranh
-  Thời gian tổ chức chào bán: 14h00, ngày 24/11/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/11/2015 đến 16h00 ngày 03/12/2015
- Thời gian hoàn trả tiền cọc:    Từ ngày 24/11/2015 đến 16h00 ngày 30/11/2015

Ban tổ chức chào bán cạnh tranh trân trọng thông báo!

Tài liệu liên quan:

1. Nghi quyet HDTV
2. Ban Cong bo thong tin
3. Quy che chao ban canh tranh
4. BCTC kiem toan nam 2014
5. Chung nhan so huu
6. Don dang dy tham gia
7. giay uy quyen
8. Don de nghi huy tham gia chao ban co phan
9. Don de nghi thay doi noi dung

image 229 image 0