imageimage

Thông báo chào bán cạnh tranh của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội

Quyết định số 14/QĐ-HCVN ngày 21/01/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương thức chuyển nhượng chào bán cạnh tranh phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần Pin Hà Nội, Ban tổ chức bán chào bán cạnh tranh thông báo như sau: 

1.    Tên tổ chức chủ sở hữu:

Tập đoàn hóa chất Việt Nam (VINACHEM)

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3824 0551           Fax: (024) 3825 2995

2.    Tên doanh nghiệp chào bán:

CÔNG TY CỔ PHẦN PIN HÀ NỘI (PHN)

 

 

Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3861 5365          Fax: (024) 3861 5365

 

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất pin và ắc quy; Xuất nhập khẩu trực tiếp nguyên vật liệu, sản phẩm pin và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; Cho thuê nhà xưởng, nhà làm việc, kho bãi …

 

Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng, tương đương 7.253.911 cổ phần. VINACHEM nắm giữ 144.533 cổ phần, tương đương 2,0% vốn điều lệ

3.    Mệnh giá cổ phần:

10.000 đồng/cổ phần

4.    Số lượng cổ phần bán chào bán:

144.533 cổ phần, tương đương 2,0% vốn điều lệ

5.    Giá khởi điểm:

29.700 đồng/cổ phần

6.    Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông

7.    Điều kiện tham dự chào bán: Nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện theo Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành

8.    Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

-       Thời gian: Từ 8h00 ngày 11/3/2020 đến 15h30 ngày 25/3/2020

-       Địa điểm: Tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (chi tiết tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)

9.    Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

-       Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 30/3/2020

-       Địa điểm: Tại các Đại lý chào bán cạnh tranh (chi tiết tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành)

-       Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:

-       Thời gian: 9h30 ngày 01/4/2020

-       Địa điểm:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 07/4/2020

11. Thời gian hoàn tiền đặt cọc:

Từ ngày 03/4/2020 đến ngày 07/4/2020

12. Giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:

( Xem chi tiết ở file đính kèm)

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và đợt chào bán cạnh tranh tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành và website:

https://www.hnx.vn; https://www.vdsc.com.vn; https://www.vinachem.com.vn; https://www.habaco.com.vn và tại các đại lý chào bán cạnh tranh theo danh sách tại Quy chế chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu đính kèm:

 1. Thong bao chao ban canh tranh_PHN.PDF
 2. QD16.pdf .pdf
 3. QD 14.pdf
 4. Giay DKKD_PHN.pdf
 5. Giay dang ky chao ban canh tranh.pdf
 6. GCNDKDN_Vinachem.pdf .pdf
 7. Dieu le PHN.pdf
 8. CV VDS so huu NDTNN.pdf
 9. CV 09 xac nhan co phan cho Vinachem.pdf
 10. BCTC 2018.pdf
 11. BCTC 2017.pdf
 12. Bao cao tai chinh quy IV_20.pdf
 13. Ban cong bo thong tin_PHN.pdf
image 100 image 0