imageimage

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 404/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/11/2023)

 

 1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
  1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
  2. Tên viết tắt: TECGROUP., JSC
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 – 16, Phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
  4. Số điện thoại: 02435599599 – Số fax: 0438398974 – Website: www.tegroup.com.vn
  5. Vốn điều lệ: 728.065.620.000 đồng.
  6. Mã cổ phiếu: TEG
  7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Ba Đình

   Số hiệu tài khoản: 1005275130

  8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 11/07/2023.

   -         Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở

   -         Mã ngành: 4101

   -         Sản phẩm/dịch vụ chính: Xây dựng, thương mại

  9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có
 2. Mục đích chào bán

  Huy động được nguồn vốn để nâng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Công ty.

 3. Phương án chào bán
 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
 2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 48.000.000 cổ phiếu, trong đó:

  -         Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 48.000.000 cổ phiếu;

  -         Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

 4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 5. Tổng giá trị vốn huy động: 480.000.000.000 đồng, trong đó:

  -         Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 480.000.000.000 đồng;

  -         Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

 6. Phương thức phân phối: Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu thông qua phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu

  Trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:659,28123 (theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua. Số cổ phiếu được mua thêm sẽ tính theo công thức: Số cổ phiếu được mua thêm = Số quyền x 659,28123/1000 và được làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

 7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định
 8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 18/01/2024
 9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

  -         Đối với cổ đông đã lưu ký: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký  mua tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu nêu tại mục 11 của Thông báo này

  -         Đối với cổ đông chưa lưu ký: làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành tại Số 14 – 16, Phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam và nộp tiền đặt mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu nêu tại mục 11 của Thông báo này.

  10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 14/12/2023 đến ngày 18/01/2024

  11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

  -         Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

  -         Số tài khoản: 21210003550997

  -         Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ

  12. Các tổ chức liên quan:

  -         Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

  -         Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

  13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

  Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

  -         Địa chỉ: Số 14 – 16, Phố Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

  -         Điện thoại: 024 35 599 599            Fax: 04 38 398 974

  -         Website: www.tegroup.com.vn 

  Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

  -         Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

  -         Điện thoại: (+84) 246 288 2006     Fax: (+84) 246 288 2008

  -         Website: www.vdsc.com.vn

  Giấy chứng nhận, Bản cáo bạch và Bản thông báo chi tiết.

image 133 image 0