imageimage

Thông báo chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Pymepharco

I.  Giới thiệu về Tổ chức đăng ký chào mua công khai

 1. Tên Tổ chức đăng ký chào mua công khai: STADA SERVICE HOLDING B.V
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Van de Reijtstraat 31 E, 4814NE Breda, Postbus 289, 4870AG Etten-Leur, the Netherlands.
 3. Số điện thoại/ Telephone: +31 (0) 76 508 1000 -  Số fax: +31 (0) 76 503 5614
 4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp: 20061865, ngày cấp: 15/01/1991, nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh thương mại Hà Lan
 5. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư tài chính. Mã ngành: 6420
 6. Dịch vụ chính: Dịch vụ tài chính

  II. Giới thiệu về Công ty mục tiêu

  1. Tên Công ty mục tiêuCông ty Cổ phần Pymepharco
  2. Địa chỉ trụ sở chínhSố 166 - 170 Nguyễn Huệ - Phường 7 – Thành phố Tuy Hòa – Tỉnh Phú Yên/
  3. Số điện thoại: 0257. 3829 165 - Fax: 0257. 3824 717 - Website: www.pymepharco.com
  4. Mã cổ phiếu/ Stock ticker: PME
  5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  4400116704 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 03/5/2006, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/10/2018.
  6. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược.

  III. Phương án chào mua công khai

  1. Số lượng cổ phần chào mua: 355.911 cổ phần, chiếm 0,47% vốn điều lệ của Pymepharco
  2. Số lượng cổ phiếu của Tổ chức đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan trước khi chào mua: 74.655.714 cổ phiếu, tương ứng 99,53% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
  3. Số lượng cổ phiếu của Tổ chức đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan dự kiến sau khi chào mua: 75.011.625 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
  4. Giá chào mua: 85.000 đồng/cổ phiếu
  5. Nguồn vốn thực hiện chào mua: vốn tự có của Tổ chức chào mua công khai
  6. Thời gian nhận đăng ký bán: từ ngày 18/08/2021 đến ngày 11/11/2021 (60 ngày giao dịch) hoặc kết thúc tại thời điểm Đại lý chào mua công khai đã nhận đủ hồ sơ đăng ký bán 355.911 cổ phần của cổ đông.
  7. Đại lý chào mua công khai

            - Tên: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

            - Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM

            - Điện thoại(028) 6299 2006 - Fax: (028) 6291 7986

            - Website: www.vdsc.com.vn

        8. Địa điểm công bố Bản công bố thông tin:

           - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: www.vdsc.com.vn.

           - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM: www.hsx.vn.

  Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.vdsc.com.vn.

  Các tài liệu đính kèm:

  1. Công văn chấp thuận của UBCKNN
  2. Thông báo chào mua công khai.
  3. Công bố thông tin chào mua công khai
  4. Bảng hướng dẫn CMCK PME
  5. STADA_Giấy đăng ký bán cổ phiếu
  6. STADA_Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu

   

  image 3201 image 0