imageimage

Thông báo chốt danh sách cổ đông của Eximland để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Bất Động Sản E XIM (Eximland) thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian chốt DSCĐ: 16h00 ngày 01/04/2016
- Thời gian tổ chức đại hội: 08h30 ngày 28/04/2016
- Địa điểm: khách sạn Continential, số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 185 image 0