imageimage

Thông báo đăng ký mua cổ phần do SCIC nắm giữ tại ROMASCO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo đăng ký mua cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa (ROMASCO)

từ ngày 28/01/2016.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 37 image 0