imageimage

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp: 
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

2. Giá khởi điểm: 
10.500/ cổ phiếu

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h30 ngày 06/09/2010 đến 15h30 ngày 20/09/2010

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 16h ngày 23/09/2010

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
08h30 ngày 27/09/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp xin vui lòng xem file đính kèm.

Thông báo đấu giá cổ phần lần đầu (download file)
Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file
Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu (download file)

image 20 image 0